02 3121 077
Предлози до Инспекциски совет

Поднесете онлајн предлог до Инспекцискиот совет

Пополнување на формуларот подолу врши по електронски пат и ќе мора да се пополни со оние податоци што ви е потребно за да се разгледа вашиот предлог.

Инспекцискиот совет ви обезбедува доверливост на сите информации и оваа информација ќе биде искористена само за вашиот проблем.